articles @ vrijespeelklas.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Documenten

Pedagogiek

In ons pedagogisch beleidsplan staat de grondslag voor ons dagelijks werk met de kinderen beschreven. Een vereist onderdeel daarvan is het vier ogen beleid. Ook bevat het pedagogisch beleidsplan veel bijlagen. Deze bijlagen kun je bij ons inzien of ons een mail sturen met daarin je vraag.

Pedagogisch beleidsplan  
Vier ogen beleid  

Veiligheid en gezondheid

Ons beleid over veiligheid en gezondheid is vastgelegd in duidelijke werkinstructies en afspraken. Samen met school houden we ook ontruimingsoefeningen.

Beleid Veilige & Gezonde omgeving

Voldoen aan de wettelijke eisen

Ieder jaar komt de GGD namens de Gemeente Den Haag om te bekijken of wij voldoen aan de wettelijke kwaliteit. Zij leggen dit vast in het inspectierapport