articles @ vrijespeelklas.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Achtergrond

In onze pedagogische visie gaan we ervan uit dat elk kind in zijn eigenheid gezien en aangesproken wil worden. Wij willen een speelruimte bieden waarin elk kind tot zijn recht kan komen. We geven dit vorm door er werkelijk te zijn, met aandacht en bewustzijn voor ieder kind. We kijken, luisteren naar hun verhalen en proberen aan te voelen wat ze nodig hebben als ondersteuning bij hun ontwikkeling.

We werken daarbij vanuit een antroposofische grondslag volgens de ideeën van Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie en van de Vrije Scholen.

Ritme en vertrouwen

Alle processen in en om ons heen kennen een eigen ritme. Wanneer we kinderen elke dag, elke week en elk jaar opnieuw, in een vorm die bij de leeftijd past, dezelfde activiteiten en jaarfeesten aanbieden, geven we ze veiligheid, vertrouwen en structuur.

Terugkerende activiteiten

Elke dag begint met de kinderen die in de kring de juf een handje komen geven. Daarna wordt het kaarsje aangestoken en zingen ouders en kinderen samen een liedje om de dag te beginnen. Zo zijn er meer dagelijkse onderdelen, waaronder het binnen en buiten vrij spelen, gezamenlijk fruit eten en later brood met een kopje thee. Daarnaast zijn er rituelen die op vaste weekdagen terugkomen, zoals brood bakken en schilderen. Het beleven van het jaarritme komt tot uitdrukking in het gezamenlijk vieren van de jaarfeesten en de mooi aangeklede seizoenstafel.

Bij ons in de klasjes

Een speelochtend bij de Vrije Speelklas is van 8.45 tot 12.15 uur. Vanaf 8.30 uur is onze deur open en om 8.45 uur starten we de gezamenlijk de ochtend. Om 12.15 uur gaat de deur weer open voor ouders en kunnen zij tot 12.30 uur hun kinderen ophalen. De kinderen spelen bij ons twee of drie ochtenden per week.

De ochtend volgt een ritme van spelen en rusten. In de ochtendkring of aan tafel broodjesbakkend wordt de dag samen met de vaders en moeders geopend met een liedje of een versje. Daarna gaan de ouders naar huis en volgt een ochtendbegin in het teken van het seizoen. Dan is het tijd voor een activiteit zoals broodjes bakken, schilderen of knutselen. Er volgt vrij spel, er wordt fruit gegeten, opgeruimd en aan tafel (zelfgebakken) brood gegeten. Als het weer het toelaat, spelen we aan het eind van de ochtend buiten in onze prachtige tuin.

Er worden gedurende de speelochtend veel liedjes gezongen, (vinger-) spelletjes gedaan en mooie korte verhalen verteld.

De inrichting van het klasje is omhullend en huiselijk. Het eten en drinken is van biologische kwaliteit.

Wennen

Voor veel kinderen is de speelklas een eerste kennismaking met de wereld zonder vader of moeder. Het ene kind vindt het meteen heerlijk om met anderen in een speelklas te zijn, het andere kind heeft meer steun nodig. De juf beslist in samenspraak met de ouders wat voor hun kind de meest passende introductie in de Vrije Speelklas is en wat de precieze startdatum is.

 

Welke juf in welk klasje

Algemeen

Ieder klasje heeft vaste juffen. Alle juffen zijn gediplomeerd of volgen een opleiding en worden begeleid door ons. De beroepskrachtkindratio in een peuterspeelklas is 1 juf samen met 8 kinderen. Er zijn maximaal 16 kinderen in een klasje. 

Hieronder volgt het basisrooster per klasje per dag. Bij wijzigingen in de vaste verdeling tussen juffen passen wij dit schema aan.

Boshuisje

maandag Edwige en Andrea    
dinsdag Edwige en Gaby
woensdag Edwige en Andrea
donderdag Edwige en Marieke
vrijdag Edwige en Andrea

Duinhuisje

maandag         Guyenne en Mirjam
dinsdag Guyenne en Mirjam
woensdag Guyenne en Mirjam
donderdag Guyenne en Mirjam
vrijdag Guyenne en Mirjam             

Strandhuisje

maandag          Lana en Maartje                 
dinsdag Lana en Maartje        
woensdag Lana en Maartje
donderdag Lana en Maartje      
vrijdag Lana en Maartje

 

Jaarfeesten

Het beleven van het jaarritme komt tot uitdrukking in het gezamenlijk vieren van de jaarfeesten en de voorstelling op de seizoentafel: een wisselende pracht aan wat de natuur ons biedt en van het jaarfeest dat op dat moment actueel is.

Specifiek voor het Vrije Schoolonderwijs is het vieren van jaarfeesten. Het jaarritme in natuur en cultuur krijgt hier meer betekenis door. Veel jaarfeesten hebben hun oorsprong in zowel christelijke als voorchristelijke gebruiken, waar de invloed van het landleven nog in doorklinkt.

Sommige feesten worden in het bijzijn van familieleden gevierd, andere alleen met de kinderen. Aan een jaarfeest gaat soms een werkavond vooraf, waarbij de leidsters vertellen over de achtergronden van de feesten en waar de ouders gezamenlijk iets maken voor de kinderen en de liedjes leren zingen die bij het feest horen.

Hieronder vind je informatie van jaarfeesten die wij vieren.

Palmpasen

Pinksteren

Sint Jan

Michaël

Sint Maarten

Advent en Kerst