articles @ vrijespeelklas.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Achtergrond

In onze pedagogische visie gaan we ervan uit dat elk kind in zijn eigenheid gezien en aangesproken wil worden. Wij willen een speelruimte bieden waarin elk kind tot zijn recht kan komen. We geven dit vorm door er werkelijk te zijn, met aandacht en bewustzijn voor ieder kind. We kijken, luisteren naar hun verhalen en proberen aan te voelen wat ze nodig hebben als ondersteuning bij hun ontwikkeling.

We werken daarbij vanuit een antroposofische grondslag volgens de ideeën van Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie en van de Vrije Scholen.

Ritme en vertrouwen

Alle processen in en om ons heen kennen een eigen ritme. Wanneer we kinderen elke dag, elke week en elk jaar opnieuw, in een vorm die bij de leeftijd past, dezelfde activiteiten en jaarfeesten aanbieden, geven we ze veiligheid, vertrouwen en structuur.

Terugkerende activiteiten

Elke dag begint met de kinderen die in de kring de juf een handje komen geven. Daarna wordt het kaarsje aangestoken en zingen ouders en kinderen samen een liedje om de dag te beginnen. Zo zijn er meer dagelijkse onderdelen, waaronder het binnen en buiten vrij spelen, gezamenlijk fruit eten en later brood met een kopje thee. Daarnaast zijn er rituelen die op vaste weekdagen terugkomen, zoals brood bakken en schilderen. Het beleven van het jaarritme komt tot uitdrukking in het gezamenlijk vieren van de jaarfeesten en de mooi aangeklede seizoenstafel.

Bij ons in de klasjes

Peuters kunnen bij de Vrije Speelklas spelen tot 12.30 of tot 14.30 uur. Vanaf 8.30 uur is onze deur open en om 8.45 uur starten we de gezamenlijk de ochtend. Het ophalen van de kinderen is bij droog weer in de tuin: om 12.15 uur kunnen de ouders van de peuters die alleen de ochtend komen, hun kind ophalen. De kinderen die tot 14.30 bij ons zijn, kunnen vanaf 14.15 ook in de tuin worden opgehaald. 

Wij bieden dagelijks peuterklasje aan tot 12.30u of tot 14.30u - ouders kunnen een contract aanvragen voor 2,3 of 4 dagen per week. Aanmelding voor peuteropvang tot 18.30 uur is ook mogelijk (zie daarvoor het aanmeldformulier).

Dagritme

De ochtend volgt een ritme van spelen en rusten. In de ochtendkring of aan tafel broodjesbakkend wordt de dag samen met de vaders en moeders geopend met een liedje of een versje. Daarna gaan de ouders naar huis en volgt een ochtendbegin in het teken van het seizoen. Dan is het tijd voor een activiteit zoals broodjes bakken, schilderen of knutselen. Er volgt vrij spel, er wordt fruit gegeten, opgeruimd en aan tafel (zelfgebakken) brood gegeten. Als het weer het toelaat, spelen we aan het eind van de ochtend buiten in onze prachtige tuin.

Er worden gedurende de speelochtend veel liedjes gezongen, (vinger-) spelletjes gedaan en mooie korte verhalen verteld.

De inrichting van het klasje is omhullend en huiselijk. Het eten en drinken is van biologische kwaliteit.

Peutermiddag

Na 12.30 uur gaan de kinderen die blijven spelen uit de verschillende klasjes samen de middag in met de juffen die de middag tot 14.30 verzorgen - dit kan betekenen dat je kind niet dezelfde juf of hetzelfde 'huis' heeft als in de ochtend - dit hangt af van het aantal kinderen in de middag.
We hebben een dagritme vormgegeven dat een natuurlijke afronding geeft voor de kinderen die om 12.30 uur naar huis gaan en dat tevens een passend overgangsmoment biedt voor de kinderen die tot 14.30 uur blijven.

Wennen

Voor veel kinderen is de speelklas een eerste kennismaking met de wereld zonder vader of moeder. Het ene kind vindt het meteen heerlijk om met anderen in een speelklas te zijn, het andere kind heeft meer steun nodig. De juf beslist in samenspraak met de ouders wat voor hun kind de meest passende introductie in de Vrije Speelklas is en wat de precieze startdatum is.

 

Welke juf in welk klasje

Algemeen

Ieder klasje heeft vaste juffen. Alle juffen zijn gediplomeerd of volgen een opleiding en worden begeleid door ons. De beroepskrachtkindratio in een peuterspeelklas is 1 juf samen met 8 kinderen. Er zijn maximaal 16 kinderen in een klasje. 

Hieronder volgt het basisrooster per klasje per dag tot 12.30u. Daaronder staan de juffen die van 12.30u tot 14.30u in het samengevoegde klasje zijn. Wij volgen hiermee het vaste-gezichtencriterium.

Bij wijzigingen in de vaste verdeling tussen juffen, passen wij dit schema aan.
 

 08.30-12.30  maandag  dinsdag  woensdag  donderdag  vrijdag

 Boshuisje

 Edwige
 Andrea
 Edwige
 Marieke
 Edwige
 Andrea
 Edwige
 Marieke
 Edwige
 Andrea

 Duinhuisje

 Guyenne
 
 Guyenne
 Lana
 Guyenne
 
 Guyenne
 Lana
 Guyenne
 

 Strandhuisje

 Lana
 Maartje
 Maartje
 
 Lana
 Stephanie
 Maartje
 
 Lana
 Stephanie
 12.30-14.30
 samengevoegd
 Andrea
 Maartje
 Marieke
 Eva
 Andrea
 Edwige
 Marieke
 Maartje
 Andrea
 Maartje

 

 

Jaarfeesten

Het beleven van het jaarritme komt tot uitdrukking in het gezamenlijk vieren van de jaarfeesten en de voorstelling op de seizoentafel: een wisselende pracht aan wat de natuur ons biedt en van het jaarfeest dat op dat moment actueel is.

Specifiek voor het Vrije Schoolonderwijs is het vieren van jaarfeesten. Het jaarritme in natuur en cultuur krijgt hier meer betekenis door. Veel jaarfeesten hebben hun oorsprong in zowel christelijke als voorchristelijke gebruiken, waar de invloed van het landleven nog in doorklinkt.

Sommige feesten worden in het bijzijn van familieleden gevierd, andere alleen met de kinderen. Aan een jaarfeest gaat soms een werkavond vooraf, waarbij de leidsters vertellen over de achtergronden van de feesten en waar de ouders gezamenlijk iets maken voor de kinderen en de liedjes leren zingen die bij het feest horen.

Hieronder vind je informatie van jaarfeesten die wij vieren.

Palmpasen

Pinksteren

Sint Jan

Michaël

Sint Maarten

Advent en Kerst