articles @ vrijespeelklas.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Welkom

Hier staan wij voor

Bij ons kunnen kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar samen spelen. 

In onze pedagogische visie gaan we ervan uit dat elk kind uniek is en in zijn eigenheid gezien en aangesproken wil worden. Wij willen een leefruimte scheppen waarin ieder kind gezien kan worden. We geven dit vorm door er werkelijk te zijn, met aandacht en bewustzijn voor ieder kind. We werken vanuit de ideeën van Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie en van de Vrije Scholen.

De Vrije Speelklas deelt met de Vrije School Den Haag niet alleen het gebouw, maar ook de pedagogische visie. Hierdoor is een gedeelde aandacht voor de omgeving waarin het kind opgroeit.

Kom je bij ons spelen?

We hebben plek in onze klasjes. Wil je komen kijken neem dan contact op met Guyenne

Alle kinderen zijn welkom bij ons. Ouders ontvangen een tegemoetkoming in de kosten via de kinderopvangtoeslag of via een gemeentelijke peutertoeslag. We kijken naar de draagkracht van ouders welk tarief we hanteren.

Ieder kind altijd welkom - Keuze Vrij Bij Mij

Een portret van Tuinman Pieter

Op dinsdag en vrijdag werkt tuinman Pieter bij ons in de tuin en de Gazette heeft hem geportretteerd. Lees en geniet! Opa Pieter tuinman

Kom je bij ons werken?

We zijn weer op zoek naar een fijne juf of meester om bij ons te komen werken. We zijn op zoek naar invallers op vaste en flexibele basis. Vaak stromen invallers in als vaste juf of meester in een van onze huizen. Voel je je vertrouwd of verbonden met onze werkwijze en de antroposofie en heb je een geldig diploma voor het werken in de kinderopvang, dan horen we graag van je. Je kunt een mail sturen naar estherwilzing@de-sprank.nl. Zij neemt dan contact met je op.