articles @ vrijespeelklas.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Tarieven

Ons uitgangspunt is dat ieder kind naar De Vrije Speelklas moet kunnen komen, ongeacht de persoonlijk financiële situatie van de ouders. Onze tarieven zijn hierop aangepast, zodat de totale inkomsten van alle ouders de totale kosten voor De Vrije Speelklas dekken.

De Vrije Speelklas is halve dagopvang en ontvangt haar financiering van ouders en de overheid. Ouders kunnen kinderopvangtoeslag van de Rijksoverheid of een peutertoeslag van de Gemeente Den Haag ontvangen als tegemoetkoming in de kosten. Daarnaast is er een aparte regeling voor ouders met een ooievaarspas.

De Vrije Speelklas volgt het schoolritme. Dit betekent dat wij 40 weken per schooljaar geopend zijn en 12 weken per jaar vakantie hebben. Als ouder betaal je echter het hele jaar door de ouderbijdrage. Dit betekent ook dat je betaalt in de vakanties. Vooral in de zomervakantie voelt dit vaak vreemd omdat het kind niet naar de Speelklas komt, maar je wel betaalt. Feitelijk betaal je als ouder voor de weken dat wij open zijn, maar verspreid over de totale periode dat je kind bij ons is. Dit heeft twee belangrijke redenen:

  • de kinderopvangtoeslag en peutertoeslag gaan uit van een gemiddeld aantal maanduren, die verdeeld wordt over het hele jaar. Zo wordt ook de kindertoeslag over het hele jaar verdeeld.
  • de kosten voor de speelklas gaan ook door tijdens de vakanties. De ouderbijdrage gaat voornamelijk naar het inkomen van de peuterjuffen. Ook zij ontvangen een salaris tijdens de weken dat wij dicht zijn.

Ons basiscontract gaat er vanuit dat ouders een factuur ontvangen voor een periode van 18 maanden. Hierbij gaan we uit van de situatie dat een kind start met 2,5 jaar en stopt met 4 jaar. In bijzondere situaties kunnen we in overleg afwijken van dit basiscontract.

Het basistarief bedraagt € 10,34 per uur. Voor een ochtend rekenen wij vier uur. Wij werken met een 40-weken contract dat we verdelen over 12 maandelijkse termijnen. Kinderen komen 2 of 3 dagen.

Tarieven voor ouders met recht op kinderopvangtoeslag vanuit Belastingdienst

  2 ochtenden 3 ochtenden
Uurtarief € 10,34 € 10,34
Maandprijs € 291,12 € 436,68
Maanduren 26,67 uur 40 uur
Jaaruren 320 uur 480 uur

Ouders kunnen hiervoor kinderopvangtoeslag aanvragen via www.toeslagen.nl. Hiervoor heb je ons LRK-nummer nodig:

LRK-nummer 461962500

Tarieven voor ouders met recht op peutertoeslag van Gemeente Den Haag

Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen een aangepast tarief aanvragen bij de Vrije Speelklas. Hiervoor moeten zij twee onderleggers aanleveren:

  1. Een ingevuld aanvraagformulier Gemeentelijke Peutertoeslag
  2. Een inkomensverklaring van de belastingdienst per ouder. Deze is op te vragen via de belastingdienst.

Wij gebruiken deze onderleggers om het passende tarief te bepalen en om de subsidie “Peutertoeslag” te kunnen ontvangen voor je kind van de Gemeente Den Haag. Als je deze onderleggers niet aanlevert ontvang je het standaarduurtarief van € 10,09

In de tabel staan de inkomensafhankelijke tarieven voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag.

Gezamenlijk toetsingsinkomen

Uurprijs

Maandtarief        2 ochtenden

Maandtarief          3 ochtenden

Lager dan € 29.778

€ 2,45

€ 65,22

€ 97,83

Tussen € 29.779 en € 43.456

€ 2,86

€ 76,23

€ 114,35

Tussen € 43.457 en € 64.579

€ 3,66

€ 97,69

€ 146,54

Tussen € 64.580 en € 88.015

€ 5,29

€ 141,17

€ 211,76,-

Tussen € 88.016 en € 132.250

€ 6,51

€ 173,64

€ 260,46

Hoger dan € 132.251 € 7,17 € 191,15

€ 286,72

Tarieven voor ouders met ooievaarspas

Ouders met een ooievaarspas vullen het aanvraagformulier Gemeentelijke Peutertoeslag in. Neem daarna contact op met administratie@vrijespeelklas.nl. Samen bespreken we dan de juiste stappen voor bepaling van het tarief en het wel of niet aanvragen van kinderopvangtoeslag.

Ooievaarspas

Uurprijs

Maandtarief        2 ochtenden

Maandtarief          3 ochtenden

 

€ 2,17

€ 57,88

€ 86,82

Tarieven 2023

Tarievenblad De Vrije Speelklas 2023