articles @ vrijespeelklas.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Tarieven

Ons uitgangspunt is dat ieder kind naar De Vrije Speelklas moet kunnen komen, ongeacht de persoonlijk financiële situatie van de ouders. Onze tarieven zijn hierop aangepast, zodat de totale inkomsten van alle ouders de totale kosten voor De Vrije Speelklas dekken.

De Vrije Speelklas ontvangt haar financiering van ouders en de overheid. Ouders kunnen kinderopvangtoeslag van de Rijksoverheid of een peutertoeslag van de Gemeente Den Haag ontvangen als tegemoetkoming in de kosten. Daarnaast is er een aparte regeling voor ouders met een ooievaarspas.

De Vrije Speelklas volgt het schoolritme. Dit betekent dat wij 40 weken per schooljaar geopend zijn en 12 weken per jaar vakantie hebben. Als ouder betaal je echter het hele jaar door de ouderbijdrage. Dit betekent ook dat je betaalt in de vakanties. Vooral in de zomervakantie voelt dit vaak vreemd omdat het kind niet naar de Speelklas komt, maar je wel betaalt. Feitelijk betaal je als ouder voor de weken dat wij open zijn, maar verspreid over de totale periode dat je kind bij ons is. Dit heeft twee belangrijke redenen:

 • de kinderopvangtoeslag en peutertoeslag gaan uit van een gemiddeld aantal maanduren, die verdeeld wordt over het hele jaar. Zo wordt ook de kindertoeslag over het hele jaar verdeeld.
 • de kosten voor de speelklas gaan ook door tijdens de vakanties. De ouderbijdrage gaat voornamelijk naar het inkomen van de peuterjuffen. Ook zij ontvangen een salaris tijdens de weken dat wij dicht zijn.

Ons basiscontract gaat er vanuit dat ouders een factuur ontvangen voor een periode van 18 maanden. Hierbij gaan we uit van de situatie dat een kind start met 2,5 jaar en stopt met 4 jaar. In bijzondere situaties kunnen we in overleg afwijken van dit basiscontract.

Peuters kunnen bij ons 2, 3 of 4 dagen komen spelen tot 12.30 uur of tot 14.30 uur.

Via onderstaande link vind je het overzicht van onze tarieven voor zowel ouders met recht op kinderopvangtoeslag als ouders met recht op peutersubsidie via de gemeente.

Tarievenblad

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Ouders kunnen de kinderopvangtoeslag aanvragen via www.toeslagen.nl. Hiervoor heb je ons LRK-nummer nodig: 461962500.

Gemeentelijke peutersubsidie aanvragen

Om zeker te weten dat je geen recht hebt op kinderopvangtoeslag moet je als ouder eerst via de website van de belastingdienst de check doen of je idd geen recht hebt, er zijn situaties die toch leiden tot KOT terwijl ouders dat niet altijd verwachten op basis van hun situatie.

Via deze link kunt u een proefberekening maken

Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen een aangepast tarief aanvragen bij de Vrije Speelklas. Hiervoor moeten zij drie onderleggers aanleveren:

 1. Screenshot van de proefberekening waaruit blijkt dat zij geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.
 2. Een ingevuld aanvraagformulier Gemeentelijke Peutertoeslag
  Let op: je kunt dit formulier digitaal invullen en als PDF aan ons verzenden.
 3. Inkomensverklaring(en) van de ouder(s) met wie het kind samenwoont. Dit moet een verklaring van het voorgaande jaar zijn. Deze zijn op te vragen via de belastingdienst. 
  Via deze link kunt u naar info over opvragen inkomensverklaring 

Ouders kunnen deze onderleggers sturen naar subsidie@vrijespeelklas.nl

Wij gebruiken deze onderleggers om het passende tarief te bepalen en om de subsidie “Peutertoeslag” te kunnen ontvangen voor je kind van de Gemeente Den Haag. Als je deze onderleggers niet aanlevert, gaan we uit van het standaardtarief voor ouders met kinderopvangtoeslag.

Let op:

 • Peutersubsidie is vanaf 2,5 jaar – dus bij eerder starten, betaal je het standaardtarief
 • Aanvragen kan tot uiterlijk 3 maanden terug
 • Aanvragen van een verlenging na 4e verjaardag moet 4 weken voor de 4e verjaardag worden aangevraagd - mail tijdig naar subsidie@vrijespeelklas.nl om het formulier hiervoor aan te vragen
 • Als inkomen van ouders wijzigt, hoger of lager wordt, ben je als ouder verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van nieuwe inkomensverklaringen of indien die er nog niet zijn, andere bewijzen die aantonen dat er sprake is van deze wijziging

NB lees alsjeblieft de aanvullende informatie over aantal af te nemen uren voor ouders met gemeentelijke peutertoeslag

Extra informatie aantal opvanguren voor kinderen met peutertoeslag