articles @ vrijespeelklas.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Tarieven

Ons uitgangspunt is dat ieder kind naar De Vrije Speelklas moet kunnen komen, ongeacht de persoonlijk financiële situatie van de ouders. Onze tarieven zijn hierop aangepast, zodat de totale inkomsten van alle ouders de totale kosten voor De Vrije Speelklas dekken.

De Vrije Speelklas ontvangt haar financiering van ouders en de overheid. Ouders kunnen kinderopvangtoeslag van de Rijksoverheid of een peutertoeslag van de Gemeente Den Haag ontvangen als tegemoetkoming in de kosten. Daarnaast is er een aparte regeling voor ouders met een ooievaarspas.

De Vrije Speelklas volgt het schoolritme. Dit betekent dat wij 40 weken per schooljaar geopend zijn en 12 weken per jaar vakantie hebben. Als ouder betaal je echter het hele jaar door de ouderbijdrage. Dit betekent ook dat je betaalt in de vakanties. Vooral in de zomervakantie voelt dit vaak vreemd omdat het kind niet naar de Speelklas komt, maar je wel betaalt. Feitelijk betaal je als ouder voor de weken dat wij open zijn, maar verspreid over de totale periode dat je kind bij ons is. Dit heeft twee belangrijke redenen:

  • de kinderopvangtoeslag en peutertoeslag gaan uit van een gemiddeld aantal maanduren, die verdeeld wordt over het hele jaar. Zo wordt ook de kindertoeslag over het hele jaar verdeeld.
  • de kosten voor de speelklas gaan ook door tijdens de vakanties. De ouderbijdrage gaat voornamelijk naar het inkomen van de peuterjuffen. Ook zij ontvangen een salaris tijdens de weken dat wij dicht zijn.

Ons basiscontract gaat er vanuit dat ouders een factuur ontvangen voor een periode van 18 maanden. Hierbij gaan we uit van de situatie dat een kind start met 2,5 jaar en stopt met 4 jaar. In bijzondere situaties kunnen we in overleg afwijken van dit basiscontract.

Peuters kunnen bij ons 2, 3 of 4 ochtenden komen spelen tot 12.30 uur of tot 14.30 uur.

Via onderstaande link vind je het overzicht van onze tarieven voor zowel ouders met recht op kinderopvangtoeslag als ouders met recht op peutersubsidie via de gemeente.

Tarievenblad De Vrije Speelklas vanaf augustus 2023

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Ouders kunnen de kinderopvangtoeslag aanvragen via www.toeslagen.nl. Hiervoor heb je ons LRK-nummer nodig: 461962500.

Gemeentelijke peutersubsidie aanvragen

Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen een aangepast tarief aanvragen bij de Vrije Speelklas. Hiervoor moeten zij twee onderleggers aanleveren:

  1. Een ingevuld aanvraagformulier Gemeentelijke Peutertoeslag
  2. Een inkomensverklaring van de belastingdienst per ouder. Deze is op te vragen via de belastingdienst.

Wij gebruiken deze onderleggers om het passende tarief te bepalen en om de subsidie “Peutertoeslag” te kunnen ontvangen voor je kind van de Gemeente Den Haag. Als je deze onderleggers niet aanlevert, gaan we uit van het standaardtarief voor ouders met kinderopvangtoeslag.

NB lees alsjeblieft de aanvullende informatie over aantal af te nemen uren voor ouders met gemeentelijke peutertoeslag

Tarievenblad De Vrije Speelklas 2023