articles @ vrijespeelklas.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Jaarfeesten

Het beleven van het jaarritme komt tot uitdrukking in het gezamenlijk vieren van de jaarfeesten en de voorstelling op de seizoentafel: een wisselende pracht aan wat de natuur ons biedt en van het jaarfeest dat op dat moment actueel is.

Specifiek voor het Vrije Schoolonderwijs is het vieren van jaarfeesten. Het jaarritme in natuur en cultuur krijgt hier meer betekenis door. Veel jaarfeesten hebben hun oorsprong in zowel christelijke als voorchristelijke gebruiken, waar de invloed van het landleven nog in doorklinkt.

Sommige feesten worden in het bijzijn van familieleden gevierd, andere alleen met de kinderen. Aan een jaarfeest gaat soms een werkavond vooraf, waarbij de leidsters vertellen over de achtergronden van de feesten en waar de ouders gezamenlijk iets maken voor de kinderen en de liedjes leren zingen die bij het feest horen.

Hieronder vind je informatie van jaarfeesten die wij vieren.

Palmpasen

Pinksteren

Sint Jan

Michaël

Sint Maarten

Advent en Kerst