Articles @ vrijespeelklas.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Veranderingen 2018

Let op!

Vanaf 1 januari 2018 wijzigen de tarieven voor de Vrije Speelklas. Ouders krijgen de mogelijkheid om kinderopvangtoeslag aan te vragen voor de Vrije Speelklas. Ouders die hier geen recht op hebben kunnen een aangepast tarief aanvragen.

Hieronder volgt het stappenplan dat een ouder moet doorlopen na ontvangst van het contract van de Vrije Speelklas. Vooralsnog geldt dit stappenplan voor de ouders die nu al een kind hebben bij de Vrije Speelklas.

Ouders met ooievaarspas

Ouders met een ooievaarspas vragen wij als eerste contact op te nemen met  administratie@vrijespeelklas.nl. Samen bespreken we dan de juiste stappen, omdat deze kunnen afwijken van de basisstappen.

Ouders zonder ooievaarspas

Alle ouders

Stap 1

Ouder ontvangt nieuw contract van VSK

20 oktober 2017

Stap 2

Ouder ondertekent contract VSK en daarmee gaat ook nieuw incassocontract in werking.

Ouders zonder recht op kinderopvang-toeslag gaan naar stap 3a

Ouders met recht op kinderopvang-toeslag gaan naar stap 3b

Ouders met een ooievaarspas nemen contact op met administratie@vrijespeelklas.nl voor de te volgen stappen.

Week van 23 oktober tot 28 oktober

Ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag

Stap 3a

Ouder vraagt inkomensverklaring aan

Na 1 november

Stap 4a

Ouder vraagt nieuw contract aan bij VSK en doet verzoek om aangepast uurtarief

Ouder levert hiervoor twee onderleggers aan:

- Ingevuld Aanvraagformulier Gemeentelijke Peutertoeslag

- Inkomensverklaring per ouder. Deze is op te vragen bij de belastingdienst

Zo snel mogelijk na ontvangst inkomensverklaring

Stap 5a

Ouder ontvangt nieuw contract van VSK

Uiterlijk week van 11 tot 15 december, maar waar mogelijk eerder als gegevens door ouders bij ons zijn aangeleverd

Stap 6a

Ouder ondertekent nieuw contract en daarmee gaat ook nieuw incassocontract in werking

Zo snel mogelijk na ontvangst contract, maar uiterlijk 22 december

Stap 7a

Ouder ontvangt 1e factuur nieuwe stijl

Rond 27 december 2017

Ouders met recht op kinderopvangtoeslag

Stap 3b

Ouder vraagt kinderopvangtoeslag bij Belastingdienst aan met gegevens uit het contract..

Tussen 1 november en 15 november

Stap 4b

Ouder ontvangt toewijzing van Belastingdienst. Bij afwijzing gaat stappenplan 3a t/m 7a in werking.

Doe dit dan zo snel mogelijk!

9 december 2017

Stap 5b

Ouder ontvangt 1e factuur nieuwe stijl

Rond 27 december 2017

Alle ouders bij wijzigingen na 1 januari

Stap 1

Ouder heeft een andere situatie dan bij tekening contract. Bijvoorbeeld:

Recht op kinderopvangtoeslag vervalt

Hoogte van het inkomen verandert

 

Stap 2

Ouder neemt contact op met VSK om te bespreken welke gevolgen dit heeft voor het huidige contract.

Hierna worden volgende stappen bepaald.

 

 

Nieuwe tarieven

Het basistarief bedraagt € 9,25 per uur. Voor een ochtend rekenen wij vier uur. Wij werken met een 40-weken contract dat we verdelen over 12 maandelijkse termijnen.

De basisprijzen per maand worden daarmee:

 • 2 ochtenden per week is € 246,67 per maand
 • 3 ochtenden per week is € 370,- per maand

Ouders kunnen hiervoor kinderopvangtoeslag aanvragen via www.toeslagen.nl. Hiervoor heeft u onderstaande gegevens nodig:

LRK-nummer 461962500

 

2 ochtenden

3 ochtenden

Uurtarief

€ 9,25

€ 9,25

Maandprijs

€ 246,67

€ 370,00

Maanduren

26,67 uur

40 uur

Jaaruren

320 uur

480 uur

Aangepast uurtarief

Ouders die geen recht hebben op kinderopvantoeslag kunnen een aangepast tarief aanvragen bij de Vrije Speelklas. Hiervoor moeten zij twee onderleggers aanleveren:

 1. Een ingevuld aanvraagformulier Gemeentelijke Peutertoeslag 
 2. Een inkomensverklaring van de belastingdienst per ouder

Wij gebruiken deze onderleggers om uw tarief te bepalen en om subsidie te kunnen ontvangen voor uw kind van de Gemeente Den Haag.

In de onderstaande tabel staan de inkomensafhankelijke tarieven voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag.

Gezamenlijk toetsingsinkomen

Uurprijs

Tarief per maand   2 ochtenden

Tarief per maand   3 ochtenden

Ooievaarspas

 € 2,00  € 53,-  € 70,-

Lager dan € 26.000

 € 2,25

 € 60,-

 € 90,-

Tussen € 26.000 en € 39.000

 € 2,63

 € 70,-

 € 105,-

Tussen € 39.000 en € 58.000

 € 3,38

 € 90,-

 € 120,-

Tussen € 58.000 en € 78.000

 € 4,88

 € 130,-

 € 195,-

Hoger dan € 78.000

 € 6,00

 € 160,-

 € 240,-

Toelichting op de tariefswijziging

Over de achtergronden van deze tariefswijzigingen hebben wij een document opgesteld waarin wij dit uitgebreid toelichten. Je kunt dit nalezen in

 Toelichting op de tariefswijziging

 

 

 

 

  Tarieven

  De Vrije Speelklas is halve dagopvang en ontvangt haar financiering van ouders en de overheid. Ouders kunnen kinderopvangtoeslag van de Rijksoverheid of een peutertoeslag van de Gemeente Den Haag ontvangen als tegemoetkoming in de kosten. Daarnaast is er een aparte regeling voor ouders met een ooievaarspas.

  Ons uitgangspunt is dat ieder kind naar De Vrije Speelklas moet kunnen komen, ongeacht de persoonlijke financiele situatie van de ouders. Onze tarieven zijn hierop aangepast, zodat de totale inkomensten van alle ouders de totale kosten voor De Vrije Speelklas dekken.

  De Vrije Speelklas volgt het schoolritme. Dit betekent dat wij 40 weken per schooljaar geopend zijn en 12 weken per jaar vakantie hebben. Als ouder betaal je echter het hele jaar door de ouderbijdrage. Dit betekent ook dat je betaalt in de vakanties. Vooral in de zomervakantie voelt dit vaak vreemd omdat het kind niet naar de Speelklas komt, maar je wel betaalt. Feitelijk betaal je als ouder voor de weken dat wij open zijn, maar verspreid over alle weken van de periode dat je kind bij ons is.Dit heeft twee belangrijke redenen:

  • de kinderopvangtoeslag en peutertoeslag gaan uit van een gemiddeld aantal maanduren, die verdeeld wordt over het hele jaar. Zo wordt ook de kindertoeslag over het hele jaar verdeeld.
  • de kosten voor de speelklas gaan ook door tijdens de vakanties. De ouderbijdrage gaat voornamelijk naar het inkomen van de peuterjuffen. Ook zij ontvangen een salaris tijdens de weken dat wij dicht zijn.

  Ons basiscontract gaat er vanuit dat ouders een factuur ontvangen voor een periode van 18 maanden. Hierbij gaan we uit van de situatie dat een kind start met 2,5 jaar en stopt met 4 jaar. In bijzondere situaties kunnen we in overleg afwijken van dit basiscontract.

  Het basistarief bedraagt € 9,25 per uur. Voor een ochtend rekenen wij vier uur. Wij werken met een 40-weken contract dat we verdelen over 12 maandelijkse termijnen. Kinderen komen 2 of 3 dagen.

  Tarieven voor ouders met recht op kinderopvangtoeslag vanuit Belastingdienst

    2 ochtenden 3 ochtenden
  Uurtarief € 9,51 € 9,51
  Maandprijs € 253,60 € 380,40
  Maanduren 26,67 uur 40 uur
  Jaaruren 320 uur 480 uur

  Ouders kunnen hiervoor kinderopvangtoeslag aanvragen via www.toeslagen.nl. Hiervoor heeft u ons LRK-nummer nodig:

  LRK-nummer 461962500

  Tarieven voor ouders met recht op peutertoeslag van Gemeente Den Haag

  Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen een aangepast tarief aanvragen bij de Vrije Speelklas. Hiervoor moeten zij twee onderleggers aanleveren:

  1. Een ingevuld aanvraagformulier Gemeentelijke Peutertoeslag
  2. Een inkomensverklaring van de belastingdienst per ouder. Deze is op te vragen via de belastingdienst.

  Wij gebruiken deze onderleggers om uw tarief te bepalen en om de subsidie “Peutertoeslag” te kunnen ontvangen voor je kind van de Gemeente Den Haag. Als je deze onderleggers niet aanlevert ontvang je het standaarduurtarief van € 9,25

  In de tabel staan de inkomensafhankelijke tarieven voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag.

  Gezamenlijk toetsingsinkomen

  Uurprijs

  Maandtarief       2 ochtenden

  Maandtarief        3 ochtenden

  Lager dan € 27.000

  € 2,25

  € 60,-

  € 90,-

  Tussen € 27.000 en € 40.000

  € 2,63

  € 70,-

  € 105,-

  Tussen € 40.000 en € 59.000

  € 3,38

  € 90,-

  € 120,-

  Tussen € 59.000 en € 80.000

  € 4,88

  € 130,-

  € 195,-

  Tussen € 78.000 en € 124.000

  € 6,00

  € 160,-

  € 240,-

  Hoger dan € 124.000 € 6,60 € 176,-

  € 264,-

  Tarieven voor ouders met ooievaarspas

  Ouders met een ooievaarspas vullen het aanvraagformulier Gemeentelijke Peutertoeslag in. Neem daarna contact op met administratie@vrijespeelklas.nl. Samen bespreken we dan de juiste stappen voor bepaling van het tarief en het wel of niet aanvragen van kinderopvangtoeslag.

  Ooievaarspas

  Uurprijs

  Maandtarief       2 ochtenden

  Maandtarief        3 ochtenden

   

  € 2,00

  € 53,-

  € 80,-

  Tarieven 2019

  In januari passen wij alle informatie aan naar de prijzen van 2019. Je kunt de tarieven voor 2019 bekijken in het tarievenblad.

  Tarievenblad De Vrije Speelklas 2019

  Klachtenregeling

  Als je niet tevreden bent over de wijze waarop wij ons werk doen, dan horen we dat graag zo snel mogelijk. In de meeste gevallen zal het voldoende blijken wanneer je contact opneemt met de juf van je kind. Als dit gesprek niet tot tevredenheid stemt, kun je contact opnemen met Esther Wilzing, lid van het bestuur, om samen tot een oplossing te komen. Wanneer ook dit niet tot een goede oplossing leidt, vragen wij  om je klacht schriftelijk bij ons in te dienen. Het bestuur neemt contact met je op om opnieuw samen tot een oplossing te komen. Wanneer ook dit niet tot een wenselijke oplossing leidt, kun je met je klacht naar een onafhankelijke klachtencommissie, te bereiken via www.geschillencommissie.nl

  Wij hebben deze stappen en de informatie hierover beschreven in ons klachtenregelment. Meer informatie is ook te vinden op www.klachtenloket-kinderopvang.nl

  Daarnaast stellen wij ieder jaar een klachtenjaarverslag op en publiceren wij de klachtenvrijbrief van de geschillencommissie.

  Klachtenreglement

  Klachtenjaarverslag 2017

  Oudercommissie

  De oudercommissie is een formele taak binnen Het Grote Huis en De Vrije Speelklas. Deze taak is wat ons betreft vooral meedenken vanuit het perspectief van de ouders. Wij ontmoeten het bestuur 3 a 4 keer per jaar om vervolgens dit perspectief met hen te bespreken. In principe hopen we dat jullie als ouder een goede relatie hebben met de leidster van de groep waar je kind in zit en zoveel mogelijk rechtstreeks zaken ter sprake zullen brengen. Maar we zijn er natuurlijk voor jullie. Dus als er dingen zijn om te delen, vragen of opmerkingen, tips en tops met betrekking tot de opvang van je kind, dan zijn wij van de oudercommissie te bereiken via email of telefoon.

  We zoeken nog versterking. Heb je zin en tijd om mee te doen, neem dan contact met ons op. Je kunt bij ons met al je vragen en opmerkingen!

  Fleur en Winston (ouders met kinderen bij de Vrije Speelklas) via winstonvreden@gmail.com
  &
  Lisette (ouder met kinderen bij Het Grote Huis) via lisette@sansa-consult.org
  Je kunt Lisette ook bereiken via 06-14 670 340

   Documenten

   Pedagogiek

   In ons pedagogisch beleidsplan staat de grondslag voor ons dagelijks werk met de kinderen beschreven. Een vereist onderdeel daarvan is het vier ogen beleid. Ook bevat het pedagogisch beleidsplan veel bijlagen. Deze bijlagen kun je bij ons inzien of ons een mail sturen met daarin je vraag.

   Pedagogisch beleidsplan  
   Vier ogen beleid  

   Veiligheid en gezondheid

   Ons beleid over veiligheid en gezondheid is vastgelegd in duidelijke werkinstructies en afspraken. Samen met school houden we ook ontruimingsoefeningen.

   Voldoen aan de wettelijke eisen

   Ieder jaar komt de GGD namens de Gemeente Den Haag om te bekijken of wij voldoen aan de wettelijke kwaliteit. Zij leggen dit vast in het inspectierapport

   Privacy

   Wij gaan zorgvuldig met jullie gegevens om en gebruiken ze alleen voor ons werk: het bieden van een fijne plek voor jullie kinderen in onze klasjes.

   De manier waarop wij met je gegevens omgaan hebben wij opgenomen in een privacy statement. 

   Mocht je vragen hebben over de manier waarop wij met je gegevens omgaan of een klacht hebben, dan kun je ons benaderen via administratie@vrijespeelklas.nl

   Privacy statement Vrije Speelklas

    Wie zijn wij?

    De Vrije Speelklas is een stichting die tot doel heeft kinderen in de peuterleeftijd samen te laten spelen, gebaseerd op de antroposofische pedagogiek. De Vrije Speelklas bestaat sinds 1967.

    Er is een bestuur dat de medewerkers en vrijwilligers ondersteunt bij hun werk met de kinderen. Het bestuur wordt gevormd door Reinoud van Bemmelen, Manon Wolfert, Karin Rijpma, Esther Wilzing en Judith van El.