articles @ vrijespeelklas.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Tarieven

Ons uitgangspunt is dat ieder kind naar De Vrije Speelklas moet kunnen komen, ongeacht de persoonlijk financiële situatie van de ouders. Onze tarieven zijn hierop aangepast, zodat de totale inkomsten van alle ouders de totale kosten voor De Vrije Speelklas dekken.

De Vrije Speelklas is halve dagopvang en ontvangt haar financiering van ouders en de overheid. Ouders kunnen kinderopvangtoeslag van de Rijksoverheid of een peutertoeslag van de Gemeente Den Haag ontvangen als tegemoetkoming in de kosten. Daarnaast is er een aparte regeling voor ouders met een ooievaarspas.

De Vrije Speelklas volgt het schoolritme. Dit betekent dat wij 40 weken per schooljaar geopend zijn en 12 weken per jaar vakantie hebben. Als ouder betaal je echter het hele jaar door de ouderbijdrage. Dit betekent ook dat je betaalt in de vakanties. Vooral in de zomervakantie voelt dit vaak vreemd omdat het kind niet naar de Speelklas komt, maar je wel betaalt. Feitelijk betaal je als ouder voor de weken dat wij open zijn, maar verspreid over de totale periode dat je kind bij ons is. Dit heeft twee belangrijke redenen:

 • de kinderopvangtoeslag en peutertoeslag gaan uit van een gemiddeld aantal maanduren, die verdeeld wordt over het hele jaar. Zo wordt ook de kindertoeslag over het hele jaar verdeeld.
 • de kosten voor de speelklas gaan ook door tijdens de vakanties. De ouderbijdrage gaat voornamelijk naar het inkomen van de peuterjuffen. Ook zij ontvangen een salaris tijdens de weken dat wij dicht zijn.

Ons basiscontract gaat er vanuit dat ouders een factuur ontvangen voor een periode van 18 maanden. Hierbij gaan we uit van de situatie dat een kind start met 2,5 jaar en stopt met 4 jaar. In bijzondere situaties kunnen we in overleg afwijken van dit basiscontract.

Het basistarief bedraagt € 10,34 per uur. Voor een ochtend rekenen wij vier uur. Wij werken met een 40-weken contract dat we verdelen over 12 maandelijkse termijnen. Kinderen komen 2 of 3 dagen.

Tarieven voor ouders met recht op kinderopvangtoeslag vanuit Belastingdienst

  2 ochtenden 3 ochtenden
Uurtarief € 10,34 € 10,34
Maandprijs € 291,12 € 436,68
Maanduren 26,67 uur 40 uur
Jaaruren 320 uur 480 uur

Ouders kunnen hiervoor kinderopvangtoeslag aanvragen via www.toeslagen.nl. Hiervoor heb je ons LRK-nummer nodig:

LRK-nummer 461962500

Tarieven voor ouders met recht op peutertoeslag van Gemeente Den Haag

Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen een aangepast tarief aanvragen bij de Vrije Speelklas. Hiervoor moeten zij twee onderleggers aanleveren:

 1. Een ingevuld aanvraagformulier Gemeentelijke Peutertoeslag
 2. Een inkomensverklaring van de belastingdienst per ouder. Deze is op te vragen via de belastingdienst.

Wij gebruiken deze onderleggers om het passende tarief te bepalen en om de subsidie “Peutertoeslag” te kunnen ontvangen voor je kind van de Gemeente Den Haag. Als je deze onderleggers niet aanlevert ontvang je het standaarduurtarief van € 10,09

In de tabel staan de inkomensafhankelijke tarieven voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag.

Gezamenlijk toetsingsinkomen

Uurprijs

Maandtarief        2 ochtenden

Maandtarief          3 ochtenden

Lager dan € 29.778

€ 2,45

€ 65,22

€ 97,83

Tussen € 29.779 en € 43.456

€ 2,86

€ 76,23

€ 114,35

Tussen € 43.457 en € 64.579

€ 3,66

€ 97,69

€ 146,54

Tussen € 64.580 en € 88.015

€ 5,29

€ 141,17

€ 211,76,-

Tussen € 88.016 en € 132.250

€ 6,51

€ 173,64

€ 260,46

Hoger dan € 132.251 € 7,17 € 191,15

€ 286,72

Tarieven voor ouders met ooievaarspas

Ouders met een ooievaarspas vullen het aanvraagformulier Gemeentelijke Peutertoeslag in. Neem daarna contact op met administratie@vrijespeelklas.nl. Samen bespreken we dan de juiste stappen voor bepaling van het tarief en het wel of niet aanvragen van kinderopvangtoeslag.

Ooievaarspas

Uurprijs

Maandtarief        2 ochtenden

Maandtarief          3 ochtenden

 

€ 2,17

€ 57,88

€ 86,82

Tarieven 2023

Tarievenblad De Vrije Speelklas 2023

Documenten

Pedagogiek

In ons pedagogisch beleidsplan staat de grondslag voor ons dagelijks werk met de kinderen beschreven. Een vereist onderdeel daarvan is het vier ogen beleid. Ook bevat het pedagogisch beleidsplan veel bijlagen. Deze bijlagen kun je bij ons inzien of ons een mail sturen met daarin je vraag.

Pedagogisch beleidsplan  
Vier ogen beleid  

Veiligheid en gezondheid

Ons beleid over veiligheid en gezondheid is vastgelegd in duidelijke werkinstructies en afspraken. Samen met school houden we ook ontruimingsoefeningen.

Beleid Veilige & Gezonde omgeving

Voldoen aan de wettelijke eisen

Ieder jaar komt de GGD namens de Gemeente Den Haag om te bekijken of wij voldoen aan de wettelijke kwaliteit. Zij leggen dit vast in het inspectierapport

 

Oudercommissie

De oudercommissie is een formele taak binnen De Vrije Speelklas en Het Grote Huis. Deze taak is wat ons betreft vooral meedenken vanuit het perspectief van de ouders. Wij ontmoeten het bestuur 3 a 4 keer per jaar om vervolgens dit perspectief met hen te bespreken. In principe hopen we dat jullie als ouder een goede relatie hebben met de leerkracht van de groep waar je kind in zit en zoveel mogelijk rechtstreeks zaken ter sprake zullen brengen. Maar we zijn er natuurlijk voor jullie. Dus als er dingen zijn om te delen, vragen of opmerkingen, tips en tops met betrekking tot de opvang van je kind, dan zijn wij van de oudercommissie te bereiken via email.

Voor de Vrije Speelklas: lotrietbergen@gmail.com

Foto LieselotteIk ben Lieselotte Wasser-Rietbergen, moeder van 3 mooie meisjes waarvan Philipa bij Edwige en Andrea in de klas zit op maandag en woensdag. Nadat ik zelf van peuter- tot examenklas de vrijeschool heb doorlopen ben ik opgeleid tot leerkracht aan de Vrije Pedagogische Academie in Zeist. Aansluitend heb ik meerdere jaren gewerkt als peuter-, kleuter- en onderbouwjuf. Opvoeden en onderwijs ligt me na aan het hart, met als leidraad de antroposofie.

Voor de Vrije Speelklas: chantel.koo@gmail.com

Ik ben Chantel mamma van Louvel die in het klasje van Edwige zit. Met onze huiselijke kudde wonen wij met plezier in Den Haag en vinden het fijn om veel in de buitenlucht te zijn en houden van kunst & cultuur. Betrokkenheid en openheid versterkt de samenhorigheid dus schroom niet en deel vooral jouw mening en ideeën met me.

 

 

 

 

 

 

 

Voor Het Grote Huis: We zijn op zoek naar een ouder. Heb je zin om aan te sluiten of wil je meer info over wat de oudercommissie doet? Stuur een mail aan judithvanel@de-sprank.nl


 

 

 

 

 

 

  Klachtenregeling

  Als je niet tevreden bent over de wijze waarop wij ons werk doen, dan horen we dat graag zo snel mogelijk. In de meeste gevallen zal het voldoende blijken wanneer je contact opneemt met de juf van je kind. Als dit gesprek niet tot tevredenheid stemt, kun je contact opnemen met Esther Wilzing om samen tot een oplossing te komen. Wanneer ook dit niet tot een goede oplossing leidt, vragen wij  om je klacht schriftelijk bij ons in te dienen via sprank@de-sprank.nl. Wij nemen contact met je op om opnieuw samen tot een oplossing te komen. Wanneer ook dit niet tot een wenselijke oplossing leidt, kun je met je klacht naar een onafhankelijke klachtencommissie, te bereiken via www.geschillencommissie.nl

  Wij hebben deze stappen en de informatie hierover beschreven in ons klachtenregelment. Meer informatie is ook te vinden op bij het klachtenloket kinderopvang

  Daarnaast stellen wij ieder jaar een klachtenjaarverslag op wanneer er klachten zijn of publiceren wij het certificaat klachtenvrij van de geschillencommissie.

  Klachtenreglement

  Klachtenvrijcertificaat 2021

   

   

   

   

   

   

  Corona

  Onze visie dat we kinderen een fijne, huiselijke en gezondmakende omgeving willen bieden en dat kinderen naar hartenlust en zonder reserve met elkaar kunnen spelen, leren en leven, leidt voor ons tot de volgende keuzes:

  Het brengen van de kinderen

  • Ouders zijn welkom met hun kind tussen 8.30 en 8.45 uur.
  • Ouders brengen hun kind naar:
   • het peuterklasje het Boshuisje (Edwige, Gaby en Andrea): de peutertuin
   • het peuterklasje het Duinhuisje (Guyenne en Marieke): via de gewone ingang
   • het peuterklasjes het Strandhuisje (Lana en Maartje): via de hartjesdeur

  Halen

  • Ouders kunnen hun kinderen ophalen tussen 12.15 en 12.30 uur.
  • Ouders halen hun kind bij mooi weer op in de peutertuin. 
  • Ouders halen bij slecht weer hun kind bij:
   • het peuterklasje het Boshuisje (Edwige, Gaby en Andrea): de gewone ingang
   • het peuterklasje het Duinhuisje (Guyenne en en Marieke): de gewone ingang
   • het peuterklasjes het Strandhuisje (Lana en Maartje): de hartjesdeur

  Wanneer mag je kind komen?

  Als je kind gezond is, is het van harte welkom.Wanneer je kind ziek is, vragen wij je kind thuis te houden en goed uit te laten zieken.

  Betalingen tijdens de lock down

  We vragen alle ouders de factuur aan ons te betalen. Ouders houden recht op kinderopvangtoeslag in de periode dat wij gesloten zijn. Ook zorgt het Rijk via de SVB voor een compensatie van de kosten tot aan het maximaal fiscaal uurtarief.
  Wanneer het niet mogelijk is de hele factuur te betalen, dan verzoeken wij je minimaal de kinderopvangtoeslag aan ons over te maken. Mocht je hier vragen over hebben, neem dan contact op met administratie@vrijespeelklas.nl

  Tot slot

  Binnen de Vrije Speelklas hebben we respect voor de basisregels.

  We horen graag zaken zijn die niet goed werken of die wellicht slimmer kunnen. Laat het ons alsjeblieft weten via administratie@vrijespeelklas.nl. Wij regelmatig kijken wat goed werkt en wat niet en ook of richtlijnen veranderen. Dit laten we jullie dan weer via een nieuwsbrief weten.

   

  Wie zijn wij?

  De Vrije Speelklas en Het Grote Huis vormen samen de Sprank. 

  Beherende vennoten van de Sprank zijn Reinoud van Bemmelen, Glenn Baijer, Melissa Baijer, Lana Buffart, Susanne Dick, Judith van El, Sandrina Janssen, Lisa Kriener, Jolanda van Leeuwen, Edwige Pottier, Mattijn, Roelofs, Karin Rijpma, Maartje van Tilborg, Andrea Toth, Mirjam Verdenius, Esther Wilzing, Manon Wolfert. Een aantal van hen is betrokken ouder binnen de Vrije School Den Haag.

  Stille Vennoot binnen De Sprank CV is Stichting Sleipnir. Zij werkt als gemeenschappelijke stille vennoot, samen met ondernemers uit meerdere bedrijven zonder dat de individuele ondernemers privévermogen opbouwen. Het bedrijfsvermogen wordt ingebracht door Stichting Sleipnir en dient als voertuig voor de ondernemerscapaciteiten van de betrokken ondernemers. Op deze manier werken wij met deze bedrijven aan een economie die in sociaal opzicht op een gezonde leest is geschoeid.

   

  Privacy

  Wij gaan zorgvuldig met jullie gegevens om en gebruiken ze alleen voor ons werk: het bieden van een fijne plek voor jullie kinderen in onze klasjes.

  De manier waarop wij met je gegevens omgaan hebben wij opgenomen in een privacy statement. 

  Mocht je vragen hebben over de manier waarop wij met je gegevens omgaan of een klacht hebben, dan kun je ons benaderen via administratie@vrijespeelklas.nl

  Privacy statement Vrije Speelklas