articles @ vrijespeelklas.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Klachtenregeling

Als je niet tevreden bent over de wijze waarop wij ons werk doen, dan horen we dat graag zo snel mogelijk. In de meeste gevallen zal het voldoende blijken wanneer je contact opneemt met de juf van je kind. Als dit gesprek niet tot tevredenheid stemt, kun je contact opnemen met Esther Wilzing om samen tot een oplossing te komen. Wanneer ook dit niet tot een goede oplossing leidt, vragen wij  om je klacht schriftelijk bij ons in te dienen via sprank@de-sprank.nl. Wij nemen contact met je op om opnieuw samen tot een oplossing te komen. Wanneer ook dit niet tot een wenselijke oplossing leidt, kun je met je klacht naar een onafhankelijke klachtencommissie, te bereiken via www.geschillencommissie.nl

Wij hebben deze stappen en de informatie hierover beschreven in ons klachtenregelment. Meer informatie is ook te vinden op bij het klachtenloket kinderopvang

Daarnaast stellen wij ieder jaar een klachtenjaarverslag op wanneer er klachten zijn of publiceren wij het certificaat klachtenvrij van de geschillencommissie.

Klachtenreglement

Klachtenvrijcertificaat 2021