articles @ vrijespeelklas.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Aanmelden

Voordat je je kind aanmeldt, is het belangrijk de volgende informatie te lezen:

  1. Plaatsing mogelijk voor 2, 3 of 4 dagdelen tot 12.30u of 14.30u
  2. Plaatsingsovereenkomst & incassomachtiging
  3. Startdatum op plaatsingsovereenkomst – start binnen 2 weken na deze datum
  4. Einddatum van de plaatsingsovereenkomst - van belang voor kinderopvangtoeslag en gemeentelijke subsidie
  5. Opzegtermijn
  6. Tarief bij plaatsing let op: op basis van kinderopvangtoeslag of gemeentelijke subsidie

1. Plaatsing mogelijk voor 2, 3 of 4 dagdelen tot 12.30u of 14.30u

Je kunt je kind aanmelden voor 2, 3 of 4 dagdelen: op het aanmeldformulier kun je de gewenste combinatie van dagdelen en eindtijden opgeven.

2. Plaatsingsovereenkomst & incassomachtiging

Als na aanmelding je kind een plekje heeft gekregen, ontvang je bericht dat je in de ouderlogin de plaatsingsovereenkomst kunt inzien en accepteren. Met het digitaal ondertekenen van de overeenkomst ga je akkoord met de plaatsing volgens de Algemene voorwaarden.

De Vrije Speelklas werkt met automatische incasso. Achter de overeenkomst vind je daarom ook het formulier Euro-incassomachtiging SEPA. Met het digitaal ondertekenen van de incasso-machtiging ga je akkoord met de maandelijkse incassering van het verschuldigde tarief vanaf het door jou opgegeven IBAN.

3. Startdatum op plaatsingsovereenkomst

Bij plaatsing van je kind staat op de overeenkomst een startdatum aangegeven (de 1e of 16e van een maand). Dit is een ‘vanaf’ datum! Ongeveer een maand voor deze datum neemt de juf van het klasje contact met je op. Dan zal ook de definitieve startdatum worden afgesproken – deze valt in principe binnen twee weken na de vermelde startdatum op de plaatsingsovereenkomst.

Er kunnen redenen zijn om af te wijken van de in eerste instantie geplande starttermijn, bijvoorbeeld wanneer een startende peuter nog niet zindelijk is, of wanneer er veel kinderen in een periode starten en blijkt dat het wennen meer tijd vraagt. Het is aan de juf dit besluit te nemen op basis van de samenstelling van het klasje op dat moment.

4. Einddatum van de plaatsingsovereenkomst - van belang voor kinderopvangtoeslag en gemeentelijke peutertoeslag

Tenzij je anders hebt afgesproken eindigt de plaatsingsovereenkomst automatisch op de dag dat je kind vier jaar wordt. Je hoeft je kind dus niet uit te schrijven. De automatische incasso stopt hiermee ook automatisch.

Als je kind in de periode tussen de meivakantie en de zomervakantie 4 jaar wordt, is de einddatum van de overeenkomst standaard de laatste dag voor de zomervakantie. Dit doen wij omdat er vaak in de laatste maanden voor de zomervakantie geen plek is in de kleuterklassen om door te stromen.

Mocht je kind wel eerder doorstromen naar de kleuterklas of naar een andere school, laat ons dit dan alsjeblieft tijdig weten.

  • Let op! Houd ook bij aanvraag of eindigen kinderopvangtoeslag rekening met deze einddatum
  • Let op! Voor kinderen met subsidie wordt wel de 4e verjaardag aangehouden bij aanvang contract. Ouders moeten indien er sprake is van een verlenging ruim 4 weken voor de 4e verjaardag een formulier voor verlenging aanvragen via subsidie@vrijespeelklas.nl.

5. Opzegtermijn

Voor opzegging/beëindiging van de plaatsing geldt een opzegtermijn van 30 dagen vóór de maand waarin de gewenste einddatum valt. Startende kinderen dienen uiterlijk 30 dagen voor de op het contract vermelde startdatum te worden afgemeld. Bij te late afmelding wordt het verschuldigde tarief in rekening gebracht.

6. Tarief bij plaatsing - standaardtarief uitgaand van Kinderopvangtoeslag

Op de plaatsingsovereenkomst komt in eerste instantie ons standaardtarief te staan. Dit is van toepassing voor ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag. Als je daarvoor niet in aanmerking komt, heb je recht op peutertoeslag van de Gemeente Den Haag als je inwoner bent van Den Haag. Die vragen wij namens de ouders aan bij de Gemeente op basis van de door ouders aangeleverde benodigde gegevens.

We verwijzen je graag en met nadruk naar onze pagina tarieven voor uitgebreidere informatie hierover.

Als wij de benodigde gegevens hebben ontvangen, krijg je van ons een nieuw contract aangeboden met het bij jouw situatie passende tarief. Wanneer je deze gegevens niet aanlevert, dan hanteren wij het standaardtarief.

Mocht er later een wijziging in je persoonlijke situatie komen, dan verzoeken we je dat door te geven via subsidie@vrijespeelklas.nl. Dit kan zijn een wijziging in het recht op kinderopvangtoeslag/subsidie Gemeente, de hoogte van je inkomen of verhuizing, binnen of buiten Den Haag. Wij passen dan de overeenkomst aan en indien van toepassing dienen we ook een wijziging in de subsidie-aanvraag in.

Nog vragen?

Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact met de administratie op.

Aanmeldformulier

Na het lezen van bovenstaande informatie en de Algemene bepalingen, kun je je kindje aanmelden via de volgende link:

Aanmelding van uw kind bij de Vrije Speelklas

Als je al een kind in het peuterklasje hebt (gehad), kun je je volgende kind aanmelden via de ouderlogin onder ‘stamgegevens’, rechtsonder met de knop ‘registratie extra kind’

LET OP!

Aanmelding voor de peuterklas is geen aanmelding voor De Vrije School Den Haag!

Via deze link kun je jouw kind aanmelden voor de Vrije School.

Wij raden je aan dat zo vroeg mogelijk te doen. Je hebt voorrang bij plaatsing op de Vrije School als jouw kind bij ons in de speelklas heeft gezeten. Maar het is geen garantie voor een plek op de Vrije School.