articles @ vrijespeelklas.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Achtergrond

In onze pedagogische visie gaan we ervan uit dat elk kind in zijn eigenheid gezien en aangesproken wil worden. Wij willen een speelruimte bieden waarin elk kind tot zijn recht kan komen. We geven dit vorm door er werkelijk te zijn, met aandacht en bewustzijn voor ieder kind. We kijken, luisteren naar hun verhalen en proberen aan te voelen wat ze nodig hebben als ondersteuning bij hun ontwikkeling.

We werken daarbij vanuit een antroposofische grondslag volgens de ideeën van Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie en van de Vrije Scholen.

Ritme en vertrouwen

Alle processen in en om ons heen kennen een eigen ritme. Wanneer we kinderen elke dag, elke week en elk jaar opnieuw, in een vorm die bij de leeftijd past, dezelfde activiteiten en jaarfeesten aanbieden, geven we ze veiligheid, vertrouwen en structuur.

Terugkerende activiteiten

Elke dag begint met de kinderen die in de kring de juf een handje komen geven. Daarna wordt het kaarsje aangestoken en zingen ouders en kinderen samen een liedje om de dag te beginnen. Zo zijn er meer dagelijkse onderdelen, waaronder het binnen en buiten vrij spelen, gezamenlijk fruit eten en later brood met een kopje thee. Daarnaast zijn er rituelen die op vaste weekdagen terugkomen, zoals brood bakken en schilderen. Het beleven van het jaarritme komt tot uitdrukking in het gezamenlijk vieren van de jaarfeesten en de mooi aangeklede seizoenstafel.