articles @ vrijespeelklas.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Welkom

Hier staan wij voor

Kinderen van 2,5 tot 4 jaar zijn van harte welkom om te komen spelen bij de Vrije Speelklas. Je kunt bij ons kiezen voor 2, 3 of 4 dagen tot 12.30u of tot 14.30u

Bij de Vrije Speelklas gaan we ervan uit dat elk kind in zijn eigenheid gezien en aangesproken wil worden. Wij willen een speelruimte bieden waarin elk kind tot zijn recht kan komen. We geven dit vorm door er werkelijk te zijn, met aandacht en bewustzijn voor ieder kind. We kijken, luisteren naar hun verhalen en proberen aan te voelen wat ze nodig hebben als ondersteuning bij hun ontwikkeling. We werken daarbij vanuit een antroposofische grondslag volgens de ideeën van Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie en van de Vrije Scholen.

Onze ochtend volgt een ritme van spelen en rusten. In de ochtendkring wordt de dag samen met de ouders/verzorgers geopend met een liedje of een versje. Er volgt vrij spel, er wordt fruit gegeten, opgeruimd en aan tafel (zelfgebakken) brood gegeten. Aan het eind van de ochtend spelen we in onze prachtige tuin. Er worden veel liedjes gezongen, spelletjes gedaan en mooie korte verhalen verteld.

Na 12.30 uur gaan de kinderen die blijven spelen tot 14.30 uit de verschillende klasjes samen naar het middagklasje. In het middagklasje wordt er gespeeld en een kleine warme maaltijd gegeten. Ook wordt er geslapen op onze heerlijke schapenvacht-bedjes.

 

Kom je bij ons spelen?

We hebben plek in onze klasjes. Wil je komen kijken, maak gerust een afspraak.

Alle kinderen zijn welkom bij ons. Ouders ontvangen een tegemoetkoming in de kosten via de kinderopvangtoeslag of via een gemeentelijke peutertoeslag. We kijken naar de draagkracht van ouders welk tarief we hanteren.

Een portret van Tuinman Pieter

Op dinsdag en vrijdag werkte tuinman Pieter bij ons in de tuin en de Gazette heeft hem geportretteerd. Lees en geniet! Opa Pieter tuinman