Articles @ vrijespeelklas.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Veranderingen 2018

Let op!

Vanaf 1 januari 2018 wijzigen de tarieven voor de Vrije Speelklas. Ouders krijgen de mogelijkheid om kinderopvangtoeslag aan te vragen voor de Vrije Speelklas. Ouders die hier geen recht op hebben kunnen een aangepast tarief aanvragen.

Hieronder volgt het stappenplan dat een ouder moet doorlopen na ontvangst van het contract van de Vrije Speelklas. Vooralsnog geldt dit stappenplan voor de ouders die nu al een kind hebben bij de Vrije Speelklas.

Ouders met ooievaarspas

Ouders met een ooievaarspas vragen wij als eerste contact op te nemen met  administratie@vrijespeelklas.nl. Samen bespreken we dan de juiste stappen, omdat deze kunnen afwijken van de basisstappen.

Ouders zonder ooievaarspas

Alle ouders

Stap 1

Ouder ontvangt nieuw contract van VSK

20 oktober 2017

Stap 2

Ouder ondertekent contract VSK en daarmee gaat ook nieuw incassocontract in werking.

Ouders zonder recht op kinderopvang-toeslag gaan naar stap 3a

Ouders met recht op kinderopvang-toeslag gaan naar stap 3b

Ouders met een ooievaarspas nemen contact op met administratie@vrijespeelklas.nl voor de te volgen stappen.

Week van 23 oktober tot 28 oktober

Ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag

Stap 3a

Ouder vraagt inkomensverklaring aan

Na 1 november

Stap 4a

Ouder vraagt nieuw contract aan bij VSK en doet verzoek om aangepast uurtarief

Ouder levert hiervoor twee onderleggers aan:

- Ingevuld Aanvraagformulier Gemeentelijke Peutertoeslag

- Inkomensverklaring per ouder. Deze is op te vragen bij de belastingdienst

Zo snel mogelijk na ontvangst inkomensverklaring

Stap 5a

Ouder ontvangt nieuw contract van VSK

Uiterlijk week van 11 tot 15 december, maar waar mogelijk eerder als gegevens door ouders bij ons zijn aangeleverd

Stap 6a

Ouder ondertekent nieuw contract en daarmee gaat ook nieuw incassocontract in werking

Zo snel mogelijk na ontvangst contract, maar uiterlijk 22 december

Stap 7a

Ouder ontvangt 1e factuur nieuwe stijl

Rond 27 december 2017

Ouders met recht op kinderopvangtoeslag

Stap 3b

Ouder vraagt kinderopvangtoeslag bij Belastingdienst aan met gegevens uit het contract..

Tussen 1 november en 15 november

Stap 4b

Ouder ontvangt toewijzing van Belastingdienst. Bij afwijzing gaat stappenplan 3a t/m 7a in werking.

Doe dit dan zo snel mogelijk!

9 december 2017

Stap 5b

Ouder ontvangt 1e factuur nieuwe stijl

Rond 27 december 2017

Alle ouders bij wijzigingen na 1 januari

Stap 1

Ouder heeft een andere situatie dan bij tekening contract. Bijvoorbeeld:

Recht op kinderopvangtoeslag vervalt

Hoogte van het inkomen verandert

 

Stap 2

Ouder neemt contact op met VSK om te bespreken welke gevolgen dit heeft voor het huidige contract.

Hierna worden volgende stappen bepaald.

 

 

Nieuwe tarieven

Het basistarief bedraagt € 9,25 per uur. Voor een ochtend rekenen wij vier uur. Wij werken met een 40-weken contract dat we verdelen over 12 maandelijkse termijnen.

De basisprijzen per maand worden daarmee:

  • 2 ochtenden per week is € 246,67 per maand
  • 3 ochtenden per week is € 370,- per maand

Ouders kunnen hiervoor kinderopvangtoeslag aanvragen via www.toeslagen.nl. Hiervoor heeft u onderstaande gegevens nodig:

LRK-nummer 461962500

 

2 ochtenden

3 ochtenden

Uurtarief

€ 9,25

€ 9,25

Maandprijs

€ 246,67

€ 370,00

Maanduren

26,67 uur

40 uur

Jaaruren

320 uur

480 uur

Aangepast uurtarief

Ouders die geen recht hebben op kinderopvantoeslag kunnen een aangepast tarief aanvragen bij de Vrije Speelklas. Hiervoor moeten zij twee onderleggers aanleveren:

  1. Een ingevuld aanvraagformulier Gemeentelijke Peutertoeslag 
  2. Een inkomensverklaring van de belastingdienst per ouder

Wij gebruiken deze onderleggers om uw tarief te bepalen en om subsidie te kunnen ontvangen voor uw kind van de Gemeente Den Haag.

In de onderstaande tabel staan de inkomensafhankelijke tarieven voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag.

Gezamenlijk toetsingsinkomen

Uurprijs

Tarief per maand   2 ochtenden

Tarief per maand   3 ochtenden

Ooievaarspas

 € 2,00  € 53,-  € 70,-

Lager dan € 26.000

 € 2,25

 € 60,-

 € 90,-

Tussen € 26.000 en € 39.000

 € 2,63

 € 70,-

 € 105,-

Tussen € 39.000 en € 58.000

 € 3,38

 € 90,-

 € 120,-

Tussen € 58.000 en € 78.000

 € 4,88

 € 130,-

 € 195,-

Hoger dan € 78.000

 € 6,00

 € 160,-

 € 240,-

Toelichting op de tariefswijziging

Over de achtergronden van deze tariefswijzigingen hebben wij een document opgesteld waarin wij dit uitgebreid toelichten. Je kunt dit nalezen in

 Toelichting op de tariefswijziging